Bergvärme

Att installera en bergvärmepump är en lönsam investering i längden. Det kan sänka din villas uppvärmningskostnader med 85 procent, då bergvärme utnyttjar solens energi. Solenergi går att finna lagrad i berg, mark och sjöar. Detta innebär att bergvärme är miljövänlig och förnybar. Vi arbetar med allt inom bergvärme, vare sig det gäller installationer eller reparationer. Välkommen att kontakta oss om du behöver bergvärme.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är ett tekniskt system för att värma upp byggnader och anläggningar. Principen går ut på att lågvärdig energi, i detta fall kall vätska, hämtas från grundvattnet i berggrunden. Bergvärmepumpen ökar temperaturen till en passande nivå för vattenburna uppvärmningssystem. För att detta ska ske utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi tillförs byggnaden som den värmer upp.


Vanligtvis består en anlägning för uppvärmning av en villa, av ett eller flera djupa hål som borras ner i berget. Hålens djup varierar mellan 90 till 200 meter. Ur berggrunden utvinns sedan energi genom att en nedkyld vätska passerar berget genom ledningen. Ledningen i sin tur värms av grundvattnet i berget. Detta innebär också att grundvattnet kyls ner. Kollektorvätskan, som också kallas köldbärare, kretsar genom berget och leds därefter till förångare där köldbärarens temperatur kan vara låg. I förångaren värmer köldbäraren upp köldmediet som finns i värmepumpens slutna system. Detta sker genom att köldmediet som används har en väldigt låg kokpunkt. Efter att mediet har förångats förs gasen vidare till en kompressor där den komprimeras och därmed värms upp ännu mer. Gasen leds vidare till kondensorn där värmen avges till vattnet som kretsar runt i husets värmesystem.

Kontakta oss