Luftvärme

Vi arbetar med installation, reparation samt service av luftvärmepumpar. Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar: luft/vatten-värmepump, frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump. Skillnaden kommer att förklaras nedan. Behöver du hjälp med installation av luftvärmesystem, tveka inte att kontakta oss via formuläret, alternativt ring oss på 070-326 43 71.

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump utnyttjar värmen från luften utomhus genom en del som är placerad utomhus. Detta kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 80 procent. Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen är så låg som -20 C. Uteluften värmer köldmediet som finns i systemets utedel. Pumpen sprider den utvunna värmen till husets värmesystem. Detta sker via innedelen och då är temperaturen högre.

Luft/luft-värmepump

Luft/luft-värmepump utnyttjar också värme från utomhusluften. En kompressor utvinner värmen från luften och sprider den inomhus med en fläkt. Denna typ av värmepump är kompakt och därför lättplacerad. Luft/luft-värmepumpar förbättrar även inomhusmiljön då den aktivt renar luften inomhus. Luft/luft-värmepumpen kan halvera din villas uppvärmningskostnader. Dock är detta endast ett komplement till annan uppvärmning då den inte har kapacitet att framställa varmvatten.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen utvinner energin ur ventilationens luft som transporteras ut ur huset. Värmepumpen har ett inbyggt frånluftsaggregat som gör det möjligt. Aggregatet suger ut den uppvärmda luften inifrån huset och utnyttjar den kvarvarande energin i luften, vilket i sin tur används för att framställa varmvatten och värme. Denna typ av pump kan minska uppvärmningskostnaden med hälften för en villa eller ett fritidshus.