Värme

Vill du göra förändringar i ditt befintliga värmesystem? Ta bort en radiator eller installera en ny? Konvertera ett hus till vattenburet värmesystem från exempelvis el-radiatorer? Då har du kommit rätt.

Kontakta oss så hjälper vi dig under resans gång. Fördelarna med vattenburen värme är de flera olika möjligheterna. Det finns två typer av vattenburen värme: ett golvvärmesystem och ett radiatorsystem. Så varför inte kombinera de två? Att konvertera till vattenburen värme kan löna sig ordentligt. Du kan få upp till tre gånger så såg kostnad jämfört med direktverkande el.

Värmekällan för vattenuppvärmningen varierar och möjligheten att välja en miljövänlig värmekälla finns. Olika typer av värmekällor för vattenburen värme är bland andra bergvärme eller jordvärme.

Radiatorer

Numera är det vanligt med kombinationen golvvärme i ett plan och radiatorer i det andra planet. De två olika typerna av radiatorsystem som finns är ettrörssystem och tvårörssystem.

Ettrörssystem

I ettrörssystemet är samtliga radiatorer anslutna till en slinga i serie med varandra. Systemet är en sluten cirkel. När vattnet flödar genom radiatorerna minskar temperaturen på värmevattnet efter varje radiator. Detta innebär att ju längre bort från värmekällan radiatorn är monterad, desto större måste radiatorn vara, för att kompensera för temperaturförluster.

Tvårörssystem

Tvårörssystemet är det vanligaste alternativet. Tvårörssystemet har en tilloppsledning där vattnet flödar till radiatorerna och en returledning där vattnet flödar åter till värmekällan. Varje radiator är på så sätt parallellkopplad till värmesystemet, det vill säga att radiatorerna är separat kopplade från varandra till värmekällan. Därmed behöver inte radiatorerna kompenseras i storlek ju längre bort från värmekällan de befinner sig. Systemet är inte heller beroende av att ha någon bypassledning vid radiatorerna för att kunna cirkulera.